غرفه سازان

شرکت سهلان نما
فرد مسئول آقای نیو
ایمیل info@sahlannama.ir
تلفن ‎+98 21 88759985
تلفن همراه ‎+98 912 1044377
دورنگار ‎+98 21 88733056
آدرس تهران- خیابان سهروردی شمالی- خیابان خرمشهر- خیابان عشقیار- کوچه ششم- پلاک 8
گروه وینا
فرد مسئول آقای فیلسوف
ایمیل info@veenagroup.com
تلفن ‎+98 21 26401748
تلفن همراه ‎+98 9121880956
دورنگار ‎+98 21 26401750
آدرس تهران- بلوار میرداماد- جنب مسجد الغدیر- پلاک 133-واحد 2