جزئیات خبر

1397/8/1  |  کد خبر 174  |  چاپ  |  بازدید 203  |  برگزار کننده، گروه تانا

نتایج نظرسنجی نمایشگاه صنعت گاز ایران- شماره 4:

موافقت 88 درصدی با ثبت " روز ملی صنعت گاز "

بازدیدکنندگان تخصصی اولین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز به میزان 88 درصد با نام گذاری و ثبت روز ملی صنعت گاز در تقویم رسمی کشور، موافقت دارند.

به گزارش ستاد خبری اولین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران IRGS2018، بنا بر پیشنهاد ستاد برگزاری نمایشگاه برای تعیین یک روز در تقویم رسمی کشور به عنوان روز ملی صنعت گاز و با توجه به خواستگاه نمايشگاه گاز و ارتباط نزديك آن با اين نام­گذاری، نظر بازديدكنندگان در اين مورد خواسته شد.

بر پایه این گزارش، 96 درصد بازديدكنندگان در پاسخ­گويی به اين پرسش مشاركت كردند. مجموع گزينه ­های بسيار زياد و زياد 66 درصد و معادل دو سوم نظرات است. در مقابل گزينه­ های بسيار كم و كم به مجموع آرا، 6 درصد است. از اين رو می ­توان استنباط كرد اكثريت بازديدكنندگان اولين نمايشگاه بين ­المللی صنعت گاز با نامگذاری روز ملی صنعت گاز در تقويم رسمی کشور موافق هستند.

نمودار ميزان موافقت بازديدكنندگان با نام­گذاری روز ملی صنعت گاز

04

موافقت 88 درصدی با ثبت " روز ملی صنعت گاز "
خبرهای مشابه
نظرات