اطلاعیه ها

اطلاعیه شماره 6 - رویکرد وزارت نفت در نمایشگاه صنعت گاز ایران

1397/4/24

اطلاعیه شماره 5 - پخش زنده نشست خبری

1397/4/3

اطلاعیه شماره 4 - ثبت اطلاعات مالی در سامانه

1397/3/8

اطلاعیه شماره 3 - غرفه های ارزی / ریالی

1397/3/8

اطلاعیه شماره 2 - بررسی مدارک و فرم ثبت نام متقاضیان در حال انجام است

1397/2/1

اطلاعیه شماره 1 - آغاز پیش ثبت نام نمایشگاه

1396/12/20