اطلاعیه ها

اطلاعیه شماره 6- صدور پیش فاکتور

1398/3/25

اطلاعیه شماره 5- غرفه های ارزی – ریالی

1398/2/26

اطلاعیه شماره 4- دعوت به همکاری با شرکت های غرفه ساز در بخش خودساز

1398/2/25

اطلاعیه شماره 3- همکاری رسانه ای با نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران

1398/2/18

اطلاعیه شماره2- فراخوان متقاضیان فروش فضاهای خارجی

1397/11/4

اطلاعیه شماره 1- آغاز پیش ثبت نام نمایشگاه

1397/11/2