افتتاح دومین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران

تیزر افتتاح دومین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران
مراسم افتتاح دومین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران

گالری فیلم